Razenberg, inzicht in financieel perspectief

Razenberg Advies

Directies, aandeelhouders en vermogende particulieren worden door Razenberg Advies ondersteund bij het zichtbaar maken en het realiseren van hun doelstellingen. Gebaseerd op ruime ervaring op het speelveld van bedrijfseconomie, fiscaliteit, juridische zaken en de werking van organisaties krijgen strategie en toekomst in een samenspel met de opdrachtgever vorm. Niet alleen de zakelijke maar ook de persoonlijke doelstellingen staan daarbij centraal.

Analytisch en pragmatisch rolvervuller

Vanuit een analytische en pragmatische aanpak en met een duidelijke helikopterview worden vraagstukken in hun perspectief geplaatst. Deze rol wordt vervuld als onafhankelijk klankbord adviseur of vanuit een toezichthoudende rol als bestuurder in een familiestichting of als commissaris. Voor de directeuren groot aandeelhouders en vermogende particulieren wordt gebruik gemaakt van een transparant adviesabonnement.

Eugène Razenberg

Drijvende kracht achter Razenberg Advies is Eugène Razenberg. Zijn opleiding bestaat uit Gymnasium gevolgd door de NIVRA studie die hij in 1989 heeft afgerond. Voor hij startte met Razenberg Advies is hij ruim dertig jaar actief geweest in een grotere adviesorganisatie waarvan twintig jaar als partner aandeelhouder.

Adviesabonnement

Wat bedoelen we met inzicht in financieel perspectief?

DGA-ondernemers en vermogende particulieren leven in een wereld van relaties en transacties, vermogenscomponenten en financiers, wet- en regelgeving, stakeholders en toezichthouders, uitdagingen en kansen, wensen en doelstellingen en ga maar door. Het op logische wijze verbinden van al deze elementen leidt tot het bieden van inzicht in financieel perspectief en vormt de basis voor het nemen van de juiste beslissingen met het oog op de toekomst.
Om dit te realiseren moet niet alleen worden gedacht aan financiële, fiscale en juridische aspecten maar bovenal ook aan het eigen gedachtegoed van de opdrachtgever, zijn visie en wensen voor zichzelf en zijn omgeving.

Is dat alles?

Inzicht bieden is belangrijk maar geen doel op zich. Opdrachtgevers zoeken steun bij mensen in wie ze vertrouwen kunnen hebben en die in staat zijn helder, eerlijk en onafhankelijk hun mening te geven. Daarnaast is er behoefte aan comfort, zaken moeten goed geregeld zijn zodat de opdrachtgever met een gerust hart zich kan richten op zijn eigen prioriteiten. Juist deze combinatie is hetgeen waar Razenberg Advies zich op richt, het op basis van vertrouwen opdrachtgevers bijstaan en het regisseren van de zorg voor zijn zaken.

Aan wat voor vraagstukken moet u denken?

Vraagstukken die voor de hand liggen hebben vaak betrekking op financiële en fiscale aangelegenheden, zoals hoe om te gaan met ondernemingsvraagstukken, kopen of verkopen, beleggingen, financieringen, “is mijn pensioen goed geregeld?” of met juridische vragen rondom risico’s. Maar met hun verantwoordelijkheidsgevoel voor familie en vermogen dienen zich ook heel andere vragen aan zoals hoe om te gaan met huwelijkse voorwaarden en testamenten, estate-planning, is de overdracht van de onderneming binnen de familie de meest logische keuze en hoe wordt de onderneming aangestuurd.
Deze en andere vraagstukken worden door Razenberg Advies in nauw overleg met de opdrachtgever geregisseerd. Vanuit een onafhankelijke positie en ondersteund met externe-deskundigen waar nodig.

Is Razenberg Advies een family-office?

De dienstverlening van Razenberg Advies heeft iets weg van die van een family-office. Toch is er een belangrijk verschil. Razenberg Advies treedt niet op als beleggingsadviseur of verzekeraar, dit met het oog op de gewenste onafhankelijkheid.
Om haar opdrachtgevers maximaal te kunnen ondersteunen, en mede vanuit oogpunt van efficiency, kunnen indien gewenst ook administratieve werkzaamheden voor opdrachtgevers worden verzorgd zoals het opstellen van belastingaangiften en het samenstellen van jaarrekeningen. Daartoe heeft Razenberg Advies een belang in, en een sturende rol bij, administratiebureau Informe Claro BV te Vught.

Hoe spreken we onze zaken af?

Razenberg Advies volgt continu de positie van de opdrachtgever met een bewakingsmodel waarin opgenomen informatie omtrent inkomen, uitgaven, de onderliggende onderneming, de fiscale positie en overige vermogenscomponenten. Dit model wordt gecombineerd met een langere termijn planning. De opdrachtgever ontvangt hiervan periodiek een geactualiseerd overzicht.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een adviesabonnement met een vaste fee per kwartaal. Voor deze fee wordt het model ingericht en bijgehouden, worden periodiek besprekingen gevoerd en worden vragen van de opdrachtgever behandeld. De fee is afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de omgeving van de opdrachtgever. Eventueel kan het abonnement worden uitgebreid met het verzorgen van de aangiften en de jaarstukken. De fees zijn exclusief omzetbelasting en de eventuele inzet (altijd in overleg) van externe deskundigen.

Opdrachtgevers voor deze vorm van advisering zijn in hoofdzaak DGA ondernemers en vermogende particulieren met een totaal geschat vermogen tussen 2 en 20 miljoen euro.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van Razenberg Advies neem dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met Eugène Razenberg.

Razenberg Advies B.V.
06 55 104 369

Bezoekadres
Nachtegaalslaantje 1
5211 LE `s-Hertogenbosch